ENERGI

ENERGI

Når der skal bygges nyt er det et krav ifølge Bygnings-reglementet, at der skal foreligge en energirammeberegning for at påvise bygningens energiforbrug.


Samtidig er der også mange penge at spare, ved at udforme bygningen med fokus på så lavt energiforbrug som muligt. Dette kan være hvordan bygningen er orienteret, placering af åbninger, materialevalg m.v.


I ANAN udfører vi energiberegninger for ethvert byggeprojekt, om det er nybyggeri eller større om-/tilbygninger og kan ud fra dem også tilbyde yderligere rådgivning om, hvordan energiforbruget i dit projekt evt. kan forbedres.

Eksempler på ydelser:

Eksempler på ydelser:

  • Energirammeberegning
  • Varmetabsberegning
  • Energioptimeret design
  • Energirenovering




ANAN IVS

Din visionære byggerådgiver