Forside

DIN VISIONÆRE BYGGERÅDGIVNINGANAN er din tekniske partner ved ombygning og nybyggeri.

Vi yder rådgivning inden for bærende konstruktioner, belysning og energiforhold, med en holistisk, 360-graders tilgang.

Konstruktioner

Når du skal bygge nyt eller ombygge, kan vi udvikle designløsninger til dit projekt, udføre statiske beregninger og dimensionere dine konstruktioner. Vi tager udgangspunkt i dine visioner og hjælper med at gøre dem bygbare.

Belysning

Belysningen i din bygning er et vigtigt aspekt for trivsel og velvære, og bliver hurtigt et højt værdsat element i hverdagen. Lad os rådgive dig om en forbedret lysoplevelse i dit projekt - og samtidig med fokus på at spare på driftsomkostningerne.

Energi

Gennem energiramme- og varmetabsberegninger, kan vi analysere dit projekts energiforbrug og rådgive dig om, hvordan det eventuelt kan blive mere energieffektivt. Lad os være med fra de tidlige designfaser og sikre, at dit projekt får en grøn profil.

ANAN IVS

Din visionære byggerådgiver